Waarom?

Economische impact van de eindbeer

Op vandaag hanteren heel wat zeugenhouders een vrij gebrekkige of helemaal geen administratie omtrent de ingezette eindberen. Er is sowieso al veel administratief werk en een extra omslachtige boekhouding wordt ontzien. Er wordt bijna nooit een koppeling gemaakt tussen de technische resultaten en de ingezette eindbeer. Daarnaast zijn veel zeugenhouders zich nog niet bewust van de economische impact van een goede eindbeerkeuze. Onderzoek van het ILVO en de KU Leuven stelt dat een goede eindbeerkeuze de varkenshouders tot € 10 extra per vleesvarken kan opleveren door onder andere verschillen in groei, voederconversie en slachtkwaliteit.


Snellere terugkoppeling met het KI Centrum

Het leeuwendeel van de zeugenhouders werkt samen met een KI centrum voor hun eindbeer-genetica. Op vandaag keren zeer weinig praktijkresultaten terug naar het KI centrum dat de beren kiest, aankoopt en inzet. Door die beperkte terugstroom van informatie is het zeer moeilijk om tijdig bij te sturen indien nodig, bijvoorbeeld bij erfelijke gebreken of mindere productieresultaten bij de combinatie van een bepaalde beer en een bepaald type zeug.

Er gebeurt reeds aftesting van beren door verschillende fokkerijorganisaties en instanties maar enkele van de resultaten hiervan bereiken de landbouwer en het KI Centrum meestal moeilijk of laat. Vooraleer heel wat gegevens verwerkt zijn, kan de beer al niet meer actief zijn.


Hoe presteer ik ten opzichte van het gemiddelde?

Ten slotte is het voor zeugen- en varkenshouders niet eenvoudig om de eigen productieresultaten te situeren ten opzichte van andere collega’s uit de sector met vergelijkbare genetica.


Het uitvoeren van proeven op praktijkbedrijven

Proefopstellingen op praktijkbedrijven kunnen zowel voor de landbouwer als zijn toeleveranciers zeer belangrijk zijn.

Logo KI Cobbaert

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.